🔥 180-Day Money Back Guarantee🔥 Free shipping on orders over $49🔥

Условия за ползване

ПРЕГЛЕД

Навсякъде в сайта термините „ние“, „нас“ и „наш“ се отнасят до yamicoar.com. Ние предлагаме този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт, на вас, потребителя, при условие че приемете всички условия, правила и известия, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие се включвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия („Условия за ползване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и политики, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Настоящите Условия за ползване на услугата се прилагат за всички потребители на сайта, включително, без да се ограничават до потребители, които са браузъри, продавачи, клиенти, търговци и/или вносители на съдържание.

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване, преди да влезете в нашия уебсайт или да го използвате. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, не можете да осъществявате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. Ако тези Условия за ползване се считат за оферта, приемането им е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също подлежат на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаването на използването на уебсайта или достъпът до него след публикуването на промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да ви продаваме нашите продукти и услуги.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Съгласявайки се с настоящите Условия за ползване, Вие декларирате, че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията, в която живеете, или че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията, в която живеете, и сте ни дали съгласието си да позволим на всички Ваши непълнолетни зависими лица да използват този сайт.
Нямате право да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, нито пък при използването на Услугата да нарушавате каквито и да било закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, законите за авторското право).
Не трябва да пренасяте никакви червеи или вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.
Нарушаването или нарушаването на което и да е от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем услуга на всеки по каквато и да е причина по всяко време.
Вие разбирате, че Вашето съдържание (без информация за кредитни карти) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания по различни мрежи; и (б) промени, за да се съобрази и адаптира към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитни карти винаги се криптира по време на прехвърлянето по мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или до който и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя Услугата, без изрично писмено разрешение от нас.
Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и не ограничават или по друг начин не засягат настоящите условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и на тях не трябва да се разчита или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултирате с първични, по-точни, по-пълни или по-актуални източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължението да актуализираме информацията на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да следите промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти могат да се променят без предизвестие.
Запазваме си правото по всяко време да променяме или прекратяваме Услугата (или която и да е нейна част или съдържание) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цените, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ И УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да се предлагат изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да са в ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата Политика за връщане.
Положили сме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че изобразяването на който и да е цвят на монитора на вашия компютър ще бъде точно.
Запазваме си правото, но не сме задължени, да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги за което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цени на продукти могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Запазваме си правото да преустановим предлагането на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за какъвто и да е продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна там, където е забранена.
Не гарантираме, че качеството на закупените или получените от вас продукти, услуги, информация или други материали ще отговори на очакванията ви, нито че всички грешки в Услугата ще бъдат отстранени.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ И СМЕТКА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която сте направили при нас. Можем, по наша преценка, да ограничим или отменим закупените количества за едно лице, за едно домакинство или за една поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или в рамките на един и същ клиентски акаунт, една и съща кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай че направим промяна или отменим поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с електронната поща и/или адреса за фактуриране/телефона, предоставени в момента на извършване на поръчката. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, прекупвачи или дистрибутори.

Съгласявате се да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупките и сметките за всички покупки, направени в нашия магазин. Съгласявате се своевременно да актуализирате информацията за профила си и друга информация, включително имейл адрес и номера и дати на валидност на кредитни карти, за да можем да извършваме транзакциите ви и да се свързваме с вас при необходимост.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане на стоки.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Възможно е да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, които ние не наблюдаваме, не контролираме и не въвеждаме.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти „както е“ и „както са налични“ без никакви гаранции, декларации или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние не носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването от Ваша страна на опционални инструменти на трети страни.
Всяко използване от Ваша страна на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на Ваш собствен риск и по Ваша преценка и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния(те) доставчик(ци) на трети страни.
Възможно е също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускане на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също са предмет на настоящите Условия за ползване.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, нито за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или каквито и да било други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да участвате в каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да се отправят към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПОДАДЕНИ ДАННИ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни материали (например участия в конкурси) или без искане от наша страна изпратите творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (наричани общо „коментари“), вие се съгласявате, че ние можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякакъв вид медии всички коментари, които ни изпращате. Ние не сме и няма да бъдем задължени: (1) да пазим в тайна каквито и да било коментари; (2) да изплащаме компенсация за каквито и да било коментари; или (3) да отговаряме на каквито и да било коментари.
Можем, но нямаме задължението да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което по наша преценка е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, обидно, порнографско, неприлично или по друг начин неприемливо, или нарушава интелектуалната собственост на някоя от страните или настоящите Условия за ползване.Вие се съгласявате, че Вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеност на личния живот, лична собственост или други лични или имуществени права. Освен това се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, обидни или неприлични материали, нито ще съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив адрес на електронна поща, да се представяте за някой друг, освен за себе си, или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите пълната отговорност за всички коментари, които правите, и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме никакви задължения за коментари, публикувани от вас или от трети лица.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоставянето на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, време за транспортиране и наличност. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информацията или да отменяме поръчките, ако информацията в Услугата или в някой свързан уебсайт е неточна, по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката си).
Не поемаме задължение да актуализираме, променяме или разясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, но не само, информацията за цените, освен в случаите, когато това се изисква по закон. Нито една посочена дата на актуализация или обновяване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се приема като указание, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към другите забрани, посочени в Условията за ползване, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за каквито и да било незаконни цели; (б) да подтиквате други хора да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушавате каквито и да било международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушавате или да нарушавате нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други хора; (д) да тормозите, злоупотребявате, обиждате, наранявате, клеветите, унижавате, сплашвате или дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предоставяте невярна или подвеждаща информация; (ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; (з) да събирате или проследявате лична информация на други лица; (i) за спам, фишинг, фармация, претекст, паяк, обхождане или остъргване; (j) за всякакви непристойни или неморални цели; или (k) за намеса или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или на всеки свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не представяме и не гарантираме, че използването на нашата услуга от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Съгласявате се, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределени периоди от време или да я анулираме по всяко време, без да ви уведомяваме.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, които ви се предоставят чрез услугата, се предоставят (освен ако не е изрично посочено от нас) „както е“ и „както е налично“ за ваша употреба, без каквито и да било изявления, гаранции или условия от какъвто и да било вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, собственост и ненарушаване на права.

В никакъв случай не се допуска yamicoar. com, нашите директори, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, претенции или каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от какъвто и да било вид, включително, но не само, пропуснати ползи, пропуснати приходи, пропуснати спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или други подобни щети, независимо дали са основани на договор, деликт (включително небрежност), строга отговорност или друго, произтичащи от използването на услугата или на продукти, закупени чрез услугата, или за всякакви други претенции, свързани по какъвто и да е начин с използването на услугата или на продукт, включително, но не само, за грешки или пропуски в съдържанието, или за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на услугата или на съдържание (или продукт), публикувано, предавано или предоставяно по друг начин чрез услугата, дори ако сте уведомени за възможността за това. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, позволена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и държите невредими yamicoar.com и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, за всеки иск или искане, включително разумни адвокатски хонорари, отправени от трета страна поради или в резултат на нарушаването от Ваша страна на настоящите Условия за ползване или документите, които те включват чрез препратка, или нарушаването от Ваша страна на закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - ОТДЕЛИМОСТ

В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване бъде определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба въпреки това ще бъде приложима в максималната степен, позволена от приложимото законодателство, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия за ползване, като това определение няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила и след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.
Настоящите Условия за предоставяне на услуги са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от Вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт.
Ако по наша преценка не спазвате или подозираме, че не сте спазили някое от условията или разпоредбите на настоящите Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и Вие ще останете задължени за всички дължими суми до датата на прекратяване включително; и/или съответно може да Ви откажем достъп до нашите Услуги (или до част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неупражняването или неприлагането от наша страна на което и да е право или разпоредба от настоящите Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Настоящите Условия за ползване и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялостното споразумение и договореност между Вас и нас и уреждат използването на Услугата от Ваша страна, като заместват всички предишни или едновременни споразумения, съобщения и предложения, независимо дали устни или писмени, между Вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Условията за ползване).
Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Условия за ползване няма да се тълкуват в ущърб на страната, която ги е изготвила.

РАЗДЕЛ 18 - ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, чрез които ви предоставяме услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на HK.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница.
Запазваме си правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаването на използването на нашия уебсайт или Услугата или достъпа до тях след публикуването на промени в настоящите Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Въпроси относно Условията за ползване на услугата трябва да ни бъдат изпращани на адрес service@junionix.com.